top of page

Pracownia Ochrony Zabytków Architektury - Mariusz Caban

      Pracownia świadczy usługi w zakresie obsługi inwestycji związanych z architekturą zabytkową oraz realizacją przedsięwzięć naukowych, badawczych i wystawienniczych w obszarze ochrony światowego dziedzictwa kultury. Współpracujemy z naukowymi ośrodkami badawczymi w Polsce realizując zlecenia przy zabytkach krajowych oraz zagranicznych, znajdujących się na liście światowego dziedzictwa kultury Unesco. W naszej pracy szeroko wykorzystujemy najnowsze techniki skanowania trójwymiarowego świadcząc usługi na najwyższym poziomie w oparciu o 12 lat doświadczenia w pracy z zabytkami wysokiej klasy.

 

      Badania architektury zabytkowej

      Usługi z zakresu badań architektonicznych to pełna obsługa inwestycji związanej z adaptacją lub rewitalizacją obiektów zabytkowych. Zajmujemy się uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń konserwatorskich na podstawie posiadanych uprawnień do prowadzenia badań na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Prowadzimy badania naukowe nad rozpoznaniem i rozwarstwianiem chronologicznym tkanki zabytkowej, sporządzamy niezbędną dokumentację i opracowania sprawozdawcze z badań. Zapewniamy pośrednictwo w prowadzeniu badań archeologicznych i konserwatorskich.

      Skanowanie trójwymiarowe

      Wykorzystujemy najnowsze rodzaje skanowania trójwymiarowego, opartego na technikach laserowych oraz fotogrametrycznych z wykorzystaniem dronów i statywów wysokościowych. Zajmujemy się tworzeniem pełnej inwentaryzacji architektonicznej budynków, (rzutów, elewacji oraz detalu) opartej na szczegółowych przekrojach wypreparowanych z dokumentacji trójwymiarowej, uwzględniającej nieregularne układy pomieszczeń i kubatur obiektów zabytkowych. Dostarczamy pełną dokumentację trójwymiarową w postaci chmur punktów oraz modeli siatkowych niezbędnych do modelowania w system BIM.

      Usługa skanowania trójwymiarowego obejmuje również obiekty ruchome i skierowana jest głównie do instytucji muzealnych jak również naukowych jednostek badawczych. Przeprowadzamy kompleksową dokumentacje trójwymiarową wszelkiego rodzaju kolekcji dzieł sztuki o zróżnicowanym rozmiarze i rozbudowaniu formy. Począwszy od monet poprzez naczynia, artefakty archeologiczne, rzeźby, zbiory detalu architektonicznego aż po pomniki, pośredniczymy w tworzeniu wirtualnych kolekcji dzieł sztuki udostępnianych w formie interaktywnych muzeów na stronach www.

     Bezpośrednim produktem skanowania 3d jest dokumentacja fotogrametryczna, ukazująca ortograficzny widok opracowywanego obiektu. Płaskie odzwierciedlenie obrazu jest podstawą do sporządzania dokumentacji rysunkowej do celów projektowych, konserwatorskich oraz epigraficznych przy dokumentowaniu fresków, polichromii oraz dekoracji reliefowych w kamieniu.

bottom of page